Reglement Cosplay Acts (NL)

Algemeen Reglement voor de Acts variant van de cosplayshows georganiseerd door Duh-Events
Bijgewerkt op 13-06-2019

Algemene regels

 • De Cosplay Act Contest is een cosplay competitie waar je wordt beoordeeld op je uitvoering op het podium, de kwaliteit van het kostuum en de natuursgelijkheid ten opzichte van het origineel (in hoeverre lijkt het op het referentieplaatje) worden meegenomen tijdens de jurering.
 • Alle deelnemers moeten ten minste 16 jaar oud zijn. Deelnemers tot aan 18 jaar moeten een deelnameverklaring getekend door de ouders/voogd inleveren aan de organisatie.
 • De tijdsduur van een act op het podium is per deelnemer maximaal 2 minuten.
 • Alle referentiematerialen/videobestanden/audiobestanden et cetera dienen voor een nader te bepalen tijd bij Duh-Events aangeleverd te zijn.
 • De karakters die door cosplayers op het podium gerepresenteerd worden dienen bestaande karakters te zijn, afkomstig uit Anime, Manga, Videogames, Animatiefilms of vergelijkbare bronnen. Een cosplay gebaseerd op Fan Art of een OC is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van vuurwapens of dergelijke, met uitzondering van replicas.
 • Het maken van beledigende en van nature racistische of offensieve opmerkingen is niet toegestaan.
 • Alle deelnemers dienen op een positieve manier samen te werken met de organisatie door aanwijzingen op te volgen, om zo het succes van de wedstrijd te kunnen garanderen. Onjuist gedrag, waaronder vertragingen, ongepaste taal, conflicten tussen deelnemers etc , kunnen mogelijk door de jury meegenomen worden tijdens de evaluatie en kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het op- en aflopen van het podium dient te gebeuren via de aangewezen toegangsplekken.
 • M.b.t. het cosplayprogramma tijdens DreamHack Rotterdam: De winnaars van de walk on/walk off competitie op zaterdag zullen uitgesloten worden voor deelname aan de Acts Performance show op zondag, tenzij ze een ander kostuum hebben. Mocht je je dus ingeschreven hebben voor beide competities en op zaterdag winnen, dan mag je voor zondag kiezen om ‘voor de leuk’ mee te doen of om je dan uit te schrijven of om je inschrijving last minute nog aan te passen.

Kostuums en uitvoering

 • Een minimum van 60% van het kostuum en de accessoires die gebruikt worden tijdens deze competitie dienen door de deelnemers zelf gemaakt te zijn. Wanneer accessoires gekocht zijn moeten deze door de cosplayer aangepast worden. Bij voorkeur vragen wij je om zoveel mogelijk van je cosplay zelf te maken.
 • Deelnemers krijgen 30 seconden de tijd om voor de uitvoering het podium klaar te maken. Na de uitvoering heb je 30 seconden de tijd om het podium te verlaten (inclusief het mee nemen van geplaatste accesoires).
 • Het veroorzaken van vertraging tijdens zowel de uitvoering als de voorbereiding zal zorgen voor minpunten op je uiteindelijke score, met een 0.5 minpunt per elke 30 seconden vertraging.
 • De gebruikte tijden voor de voorbereiding, uitvoering en afbouw zullen getimed worden door de organisatie.
 • De uitvoering begint bij het opstarten van de achtergrondmuziek of wanneer de stage manager het GO-signaal geeft.
 • De uitvoering is pas officieel afgelopen na het bedanken van het publiek door de cosplayer.
 • Voor de Cosplay Acts Contest is alleen het gebruik van Engelse audio toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om vloeibare of kleverige materialen te gebruiken, evenals accessoires of objecten die mogelijk de veiligheid van andere deelnemers, het publiek, de jury of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder rekenen wij onder meer objecten als vuurwerk, vuurwapens, brandblussers, scherpe voorwerpen, schurende en bijtende oplosmiddelen en andere zure of beschadigende substanties.
 • De organisatie zorgt voor twee personen die zullen helpen met het plaatsen van props op het podium. Na deze plaatsing mogen alleen cosplayers nog de props aanraken.
 • Wanneer deelnemers er voor kiezen om gebruik te maken van de hulp van twee staffleden bij het plaatsen van props en/of accessoires, is de deelnemer ook verantwoordelijk voor alle risico’s en mogelijke ongelukken. De opbouwtijd zal altijd 30 seconden blijven; de set wordt voorbereid door de cosplayer of meehelpende crewleden.
 • Het is niet mogelijk om scenario’s of props te gebruiken die vastgemaakt moeten worden aan bestaande opstellingen (vastgespijkerd, gelijmd, opgehangen etc. aan muren of andere onderdelen van het podium). Alle achtergrondmaterialen en props dienen gemakkelijk vervoerbaar en draagbaar te zijn, zodat er snel en gemakkelijk opgebouwd kan worden.
 • De maximum toegestane afmetingen voor bruikbare scenario’s zijn 2m wijd x 2,5m hoog x 2m diep, en kunnen opgedeeld worden in een maximum van drie delen.
 • Onder Scenario verstaan wij alles dat op het podium voor aanvang van je opvoering staat. Accessoires zijn alle voorwerpen en objecten die gebruikt en vervoerd worden door de cosplayer gedurende de uitvoering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongelukken die plaats kunnen vinden tijdens de uitvoeringen van deelnemers.
 • De organisatie kan en mag te allen tijden de presentatie van deelnemers inspecteren en onderzoeken om te kijken of het de regels van de competitie volgt. Wanneer men hier niet aan voldoet, kan de cosplayer gediskwalificeerd worden.

Jurering

 • Deelnemers dienen voor een nader te bepalen tijd aangeleverd te hebben: Cosplayfoto, schermcontent (video of foto) en muziek/geluidsbestand.
 • De winnaar van de Cosplay Acts Contest kan worden geïnterviewd en gefilmd, ook zonder cosplay.
 • Elke cosplayer dient twee kopieën (CD of USB) van de audio- of videobestanden mee te nemen die gebruikt zullen worden tijdens de show.
 • Gedurende de pre-judging, voor aanvang van de show, zal de jury de deelnemende cosplays evalueren en een score geven. Niet alleen de kwaliteit en complexiteit van de constructie van het het kostuum zullen overwogen worden, maar ook het aantal details.
 • Gedurende de opvoering van de acts zal de jury punten geven op basis van twee aspecten van Cosplay, namelijk op basis van prestatie van de kledij en de overeenkomst van het kostuum in vergelijking met het origineel (overeenkomsten tussen het kostuum en het referentiemateriaal).
 • De algemene beoordeling van elke deelnemer in de competitie zal gedaan worden op hand van kledij (30%), de uitvoering van de act (40%) en overeenkomsten met het origineel (30%).
  a) Tijdens het beoordelen van het kostuum wordt er rekening gehouden met de volgende aspecten: bereiding/afwerking, details, accessoires en andere gebruikte applicaties.
  b) Onder uitvoering/opvoering verstaan wij de interpretatie van het karakter (maar ook de persoonlijkheid van het originele karakter) en de kwaliteit van de uitvoering/opvoering.
  c) De overeenkomst met het origineel wordt beoordeeld door de overeenkomst tussen het gemaakte kostuum en het aangeleverde referentiemateriaal.
 • De jury mag altijd een heropvoering van een act aanvragen wanneer er twijfel is over een cosplayer, of wanneer er geen beslissing gemaakt kan worden.
 • De beoordeling van de deelnemers zal gedaan worden via het 1 tot 10 systeem betreffende alle te beoordelen onderdelen.
 • De winnaars van de Cosplay Acts Contest zullen bepaald worden door deze algemene beoordeling.
 • Beslissingen in geval van een gedeelde plaats zullen gedaan worden op basis van de som van de toegewezen scores.
  a) In geval van een gedeelde plaats, de cosplayer met de hoogste score in uitvoering/opvoering zal gekroond worden tot winnaar.
  b) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal er gekeken worden naar de hoogste score die is gegeven bij het punt Kostuum bereiding/afwerking.
  c) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal de organisatie van het evenement bepalen wat telt. Dit alles telt tevens voor elke andere plaats waar geen beslissing gemaakt kan worden door de jury.