Algemene reglementen competities (NL)

Algemene regels Duh-Events competities

 

1.1 Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan een competitie, moeten spelers de beschikking hebben over een legale versie van het betreffende spel en een account bij desbetreffende cliënt. Daarnaast dient elke speler een ticket voor het evenement te bezitten die ze het recht geeft op deelname aan de competities.

 

Deelnemers dienen zich via het online registratieformulier aan te melden voor de competitie. Deelnemers dienen de inschrijving te bevestigen door zich 30 minuten voor aanvang van de competitie fysiek te melden bij de competitie admin. Dagbezoekers kunnen niet meedoen aan de competities. Deelnemers aan de LAN-competities worden geacht zelf voor een werkende PC, laptop of gameconsole te zorgen, voorzien van de meest recente versie van het spel. Inschrijven kan via de instructies op de bijbehorende competitie pagina. Teams dienen de juiste grootte te hebben welke staat aangegeven op de competitie pagina.

 

1.2 Namen

Spelers dienen altijd herkenbaar te zijn voor de admins, referees, organisatie en tegenstanders. Daarom dient een speler te allen tijde een herkenbare naam te gebruiken die (bijna) gelijk is aan de naam waarmee men zich op het evenement en de competitie heeft ingeschreven. Deze naam dient zowel in-game als op Discord et cetera gebruikt te worden. 

 

1.3 Software

Alle software dient up to date te zijn. Tenzij anders aangegeven in de specifieke game regels, worden alle games via de servers van het evenement gespeeld, met hierop de laatste patches. Wanneer een speler de game en/of server niet kan joinen vanwege het niet hebben van de correcte software of het niet up to date zijn van de software, zal dat resulteren in een forfeit-loss. Het maximale aantal punten zal worden toegekend aan de tegenstander.

 

1.4 Fairplay & Sportsmanship

De spelers dienen zich in alle gevallen sportief en professioneel te gedragen tegenover anderen. Misdragingen; zoals trashtalken, schelden, discriminatie en aggressie, zowel binnen als buiten de game, naar elkaar toe of richting de crew, worden niet getolereerd. Bij het overtreden van deze regel zullen er sancties worden opgelegd, en kan dit resulteren in diskwalificatie.

 

1.5 Cheating

Elke vorm van cheating zal leiden tot uitsluiting van alle competities. Vormen van cheating zijn, maar niet gelimiteerd tot; bug abusing, gebruik van 3rd party software en/of hacks (Wall-hack, speed-hack, aimbot, etc.), scripts (bijvoorbeeld bunny hopping script), binds (uitgezonderd zijn Namebinds, Demo Scripts, Screenshot scripts, Server control scripts, weapon menu scripts en say binds) en aanpassingen in de game files (uitgezonderd settings die in-game aangepast kunnen worden). Het aanpassen van de GUI is ook niet toegestaan en zal bestraft worden als een vorm van cheating.

 

Tijdens competities zijn de deelnemers verplicht om demo’s en screenshots te nemen. Dit om te voorkomen van het niet kunnen bewijzen van bepaalde “strafbare feiten”. Indien er géén matchmedia beschikbaar is, zal de beslissing gemaakt worden gebaseerd op wat de competitie-admin/referee zelf heeft vastgesteld.

 

1.6 Substitutions

Substitutes zijn niet toegestaan. Voor aanvang van de competitie dient het team compleet en bekend ingeschreven te zijn. Afwijkingen van deze vaste groep deelnemers is niet toegestaan tenzij expliciet toegestaan door de competitie admin. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om aan meerdere teams deel te nemen bij eenzelfde competitie.

 

1.7 Sancties

Bij kleine overtredingen wordt er een ‘caution’ toegekend. Twee ‘cautions’ staan gelijk aan een waarschuwing. Een ‘caution’ wordt toegekend in o.a. de volgende gevallen:

  • +5 minuten te laat komen voor aanvang match;
  • Om een ongeldige reden het spel pauzeren;
  • Onsportief gedrag tijdens gestreamde games of games op stage.

 

Bij grotere overtredingen wordt er een waarschuwing toegekend. Twee waarschuwingen staan gelijk aan diskwalificatie van het toernooi. Een waarschuwing wordt toegekend in o.a. de volgende gevallen: 

  • +10 minuten te laat komen voor aanvang match;
  • Expres pauzeren om bijvoorbeeld in-game voordeel te bemachtigen;
  • Niet luisteren naar beslissingen van de referees;
  • Opzichtig onsportief gedrag richting medespelers, bezoekers of crew.

 

Mocht er na een wedstrijd alsnog ontdekt worden dat er een overtreding is begaan, dan behoudt de organisatie het recht om een team met terugwerkende kracht sancties op te leggen.

 

1.8 Tijden

Spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de match aanwezig te zijn, zodat games gemaakt kunnen worden en de match op het aangewezen tijdstip van start kan gaan. Als een speler bij aanvang van de match niet aanwezig is, dient een admin gewaarschuwd te worden. Als een speler 15 minuten na aanvang zich nog niet heeft gemeld, dan zal een forfeit worden toegekend. De maximaal haalbare score zal worden toegekend aan de tegenstander. Tevens zal het team een waarschuwing toegekend krijgen. Dit geldt ook als je in een match zit van een andere competitie; deelnemen aan meerdere competities tegelijkertijd doe je op eigen risico.

 

1.9 Communicatie

Alle communicatie met de admin zal gaan via Discord en de toegewezen toernooipagina’s. Houd het competitie Discord kanaal dus in de gaten voor mededelingen en/of wijzigingen in de competities. Spelers dienen te allen tijde op Discord aanwezig te zijn in de kanalen van de competities waar zij aan meedoen. Als dit niet gebeurt kan dit leiden tot een forfeit loss. 

 

1.10 Scores

De spelers kunnen zelf hun scores doorgeven in het competitiesysteem. Wanneer beide teams de score ingevuld/bevestigd hebben loopt het systeem automatisch door.

Bij twijfel kun je de score altijd doorgeven bij de admins zelf. Indien er onenigheid ontstaat over de match scores, is de match-media leidend voor het resultaat.

 

1.11 Disconnects en Serverproblemen

 

Als een speler door technische problemen moet pauzeren, moet het team met technische problemen dit aan het andere team melden. Als beide teams via de chat akkoord zijn dat het spel is gepauzeerd, is het genoodzaakt om ook de toernooi admin zo spoedig mogelijk in te lichten. Beide teams wachten vervolgens totdat de technische problemen zijn opgelost. Pauzeren zonder goede reden zal resulteren in een sanctie. Wanneer opnieuw connecterende spelers het verkeerde team joinen, zal het andere team desbetreffende ronde winnen. Het vervolg van de wedstrijd zal gebeuren zodra dit toegestaan wordt door de toernooi admin. 

 

1.12 Opstelling

Wanneer er een team op de schermen van een ander team kan kijken, dienen de spelers hier voor het begin van de match zelf een oplossing voor te vinden. Toernooi admins en/of crew zijn niet verantwoordelijk voor deze kwestie.

 

1.13 Match Media

Tijdens competities zijn de deelnemers verplicht om demo’s en screenshots te nemen. Dit om te voorkomen van het niet kunnen bewijzen van bepaalde “strafbare feiten”. De organisatie houdt het recht om deze demo’s en screenshots te publiceren. Indien er géén matchmedia beschikbaar is zal de beslissing gemaakt worden gebaseerd op wat de competitie-admin/referee zelf heeft vastgesteld.

 

1.14 Match Streaming

Het is toegestaan je eigen team’s gameplay te streamen. Als je gameplay van een andere speler/team dan je eigen streamt word je gediskwalificeerd. Observerende streamers van een match moeten ervoor zorgen dat de stream een vertraging van minstens 10 minuten heeft en dat de gameplay niet zichtbaar is voor spelers.

 

1.15 Wijzigingen aan competities

De organisatie behoudt het recht om de prijzen van competities aan te passen. Competitie admins/referees hebben te allen tijde het laatste woord over beslissingen die worden genomen tijdens de competitie. Onder extreme omstandigheden hebben admins/referees het recht om de regels te veranderen. Zowel de organisatie als de competitie-admins/referees hebben de bevoegdheid om een competitie stop te zetten of te annuleren.

 

1.16 Observatoren

Enkel door admins/referees goedgekeurde observatoren mogen in-game mee kijken (spectaten/observeren) met de competitie-matches. Admins hebben het recht om ongeaccepteerde observatoren te kicken.

 

1.17 In-game Chat

Tijdens de match zal geen gebruik gemaakt worden van de chat, tenzij het gaat om een sportieve groeten/gg of verbindingsproblemen. Uiteraard mag er wel gebruik gemaakt worden van de teamchat, indien deze aanwezig is. 

 

1.18 Doping

Het gebruik van niet vrij verkrijgbare prestatieverbeterende middelen is niet toegestaan met uitzondering van voorgeschreven medisch noodzakelijke middelen.

 

1.19 Overtime

Gelijk spelen tijdens de poulefase is oké, maar tijdens de eliminatie rondes moet er bij gelijkspel een extra map gespeeld worden. Jij en je tegenstander kiezen één map. Als een speler opzettelijk gelijkspel maakt dan kunnen de admins die speler diskwalificeren. In sommige spellen is deze regel niet van toepassing.

 

1.20 Toegang & overlast

Het is niet toegestaan je op zo’n manier te gedragen dat er overlast plaatsvindt voor de spelers van een competitie. Crew behoudt zich altijd het recht om iemand de toegang te ontzeggen tot bepaalde delen van het evenement.

 

Laatst aangepast 19/02/2020